gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fagrapportar

Tittel Oppdragsgjevar Oppdragstakar   År Merknad
Tilstandsklassifisering basert på fysisk-kjemiske parametere i vannområdene Ytre Sogn og Indre Sogn, 2018 og 2018 Sogn og Fjordane fylkeskommune / vassområda Ytre Sogn og Indre Sogn Faun Naturforvaltning AS 2019  
Kartlegging av private avløpsrenseanlegg i ulike kommuner i Sogn og Fjordane fylke Fylkesmannen i Vestland og Sogn og Fjordane fylkeskommune (inkludert vassområda Indre Sogn, Ytre Sogn, Nordfjord og Sunnfjord) NIBIO 2019  Inkluderer også delrapporten Vurdering av de ulike anleggstyper opp mot rensekrav
Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse for utvalgte vannforekomster i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune / vassområda Indre Sogn, Ytre Sogn, Nordfjord og Sunnfjord NORCE 2019  
Miljøovervåking av elver 2018, Sogn og Fjordane fylke Sogn og Fjordane fylkeskommune / vassområda Ytre Sogn, Indre Sogn og Sunnfjord Faun Naturforvaltning AS 2019  
Miljøovervåking av innsjøer i Sogn og Fjordane fylke, 2018 Sogn og Fjordane fylkeskommune / vassområda Ytre Sogn, Indre Sogn, Nordfjord og Sunnfjord Faun Naturforvaltning AS 2019  
Biologiske granskingar i elvar i Sogn og Fjordane 2017 Sogn og Fjordane fylkeskommune / vassområda Ytre Sogn, Indre Sogn, Nordfjord og Sunnfjord Rådgivende Biologer AS 2018  
Økologisk tilstandsklassifisering i Sogn og Fjordane 2014  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane NIVA 2015  
Publisert: 23. oktober 2018 Sist oppdatert: 13. desember 2019