gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i prosjektgruppa 2. mars 2017

Det første møtet i prosjektgruppa i Ytre Sogn vassområde blei halde på Lavik Fjord Hotell i Lavik. Blant sakene på programmet var m.a. framlegg til plan for overvaking og problemkartlegging i Ytre Sogn vassområde i 2017, orientering om vassforvaltningsseminar om tiltak innan landbruk og spreidde avløp, og gjennomgang av kommunen sine oppgåver etter vassforskrifta.

Dokument frå møtet ligg tilgjengeleg nedst på denne sida.