gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Ytre Sogn vassområdeutval 20. november 2017

Årets møte i vassområdeutvalet blei halde på Øren Hotel i Høyanger. På sakslista stod m.a. val av leiar og nestleiar og høyring av endringar i vassforskrifta.

Alt av dokument og presentasjonar frå møtet er å finne nedst på sida.