gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i Ytre Sogn vassområdeutval 12. desember 2018

Det andre og siste møtet i vassområdeutvalet i år blir halde i Lavik 12. desember. Hovudtema er revideringa av Regional plan for vassforvaltning, med m.a. handsaming av dokumentet Hovudutfordringar i vassområde Ytre Sogn.

Førebels saksliste:

 • Revideringa av regional plan for vassforvaltning 2022-2027 (jamfør brev frå Sogn og Fjordane fylkeskommune til Sogn og Fjordane vassregionutval 25.10.2018, kopi vedlagt)
  • Dokumentet Hovudutfordringar i Ytre Sogn vassområde (innspel/godkjenning)
  • Planprogram til Regional plan for vassforvaltning  (innspel)
   • samansetjing av vassområdeutvalet og vassregionutvalet
   • medverknad
   • konsekvensar av kommunesamanslåingar
  • Kommunane si rolle, fristar 2019 og 2020, innspel til nytt tiltaksprogram (orientering)
  • Samanslåing av vassregionane Hordaland og Sogn og Fjordane (orientering)
 • Status for endringane i vassforskrifta som vart varsla i fjor (orientering)
 • Status for miljøundersøkingar 2018: vassprøver, konsulentoppdrag (orientering)
 • Prosjekt om vandringshinder ved kommunale vegar (orientering)
Publisert: 19. november 2018 Sist oppdatert: 13. desember 2019