gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i vassområdeutvalet i mars 2019

Ytre Sogn vassområdeutval hadde møte 6. mars. På sakslista stod årsmelding og rekneskap for 2018, og aktivitetsplan og budsjett for 2019. I tillegg presenterte Faun Naturforvaltning AS resultata frå elv- og innsjøundersøkingane dei utførte i 2018.

Sakspapir og lysark frå møtet finn du nedanfor.