gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Konsesjon til Østerbø kraftverk og Randalen småkraftverk

Sogn og Fjordane Energi Produksjon AS har fått løyve til å bygge Østerbø kraftverk og Randalen småkraftverk i Høyanger.

Kraftverket kjem  sørsida av Sognefjorden i Høyanger kommune, og det er snakk om ei storutbygging med samla årleg kraftproduksjon er anslått til ca. 185 GWh. Samstundes er det gjeve løyve til regulering av Nykjevatnet med overføring av 6 elver i Østerbøvassdraget, og til regulering og overføring av Strupefossvatnet i nabovassdraget Mjølsvik.

"Anlegget blir et av de største vannkraftanlegg som har fått konsesjon de siste årene, og vil gi et betydelig bidrag til mer ny fornybar og regulerbar kraftproduksjon. Fram mot 2020 skal Norge og Sverige bygge ut 26,4 TWh fornybar energi. Denne utbyggingen er et viktig skritt på veien", sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Østerbø kraftverk og Randalen småkraftverk vil få ei installert effekt på hhv. 45 MW og 5 MW. Denne utbygginga vil gje regulerbar kraft av stor verdi for fornybar­utbygging av småkraftverk og vindkraftanlegg.  For å hindre skadeflaum i vassdraget settes det vilkår for kjøringen av kraftverkene. For landskapsopplevinga og naturmiljøet vil dei største inngrepa vere regulering av Nykjevatnet og tørrlegging av Nykjefossen.

I samband med prosjektet skal det byggast ei om lag 20 kilometer lang 132-kV kraftleidning frå Østerbø og sørover til Stordalen. Det føreligg ulike alternativ for kraftlina, og det er òg aktuelt med kabling på deler av strekninga for å redusere skadeverknadane av utbygginga. Denne saka vil bli ferdigbehandla av NVE nå som endelig utbyggingstillatelse er gitt.

Konsesjonen kan lastas ned her

Publisert: 26. juni 2013 Sist oppdatert: 13. desember 2019