gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i vassområdeutvalet 26. februar 2018

Måndag 26. febuar blir det møte i Ytre Sogn vassområdeutval. Møtestad blir Lavik Fjordhotell i Lavik. På sakslista står årsmelding og rekneskap for 2017, og aktivitetsplan og budsjett for 2018. I tillegg blir det orientering om rullering av regional plan for vassforvaltning, og oppdatering av kunnskapsgrunnlaget.

Sjå nærmare på innkalling og saksliste/saksframlegg ved å klikke på lenkene nedanfor.