gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljøundersøkingar i vassområdet i 2018

Det blir i år gjort ei rekke miljøundersøkingar i regi av vassområdet. Hovudføremålet med undersøkingane er å avklare økologisk tilstand i vassførekomstar oppført i regionalt tiltaksprogram, utgreiing av tiltak, og heving av kunnskapsnivået for vassførekomstar med liten oversikt over påverknad frå landbruk, avløp, forbyggingar og kanaliseringar.

Miljøundersøkingane er organisert og planlagt av vassområdet. Gjennomføringa er det konsulentar, vassområdekoordinatoren, og tilsette i kommunane, som står for. Sjå den vedlagte oversikten for informasjon om kva for vassførekomstar som blir undersøkt.

Publisert: 04. oktober 2018 Sist oppdatert: 13. desember 2019