gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Referat frå møta i vassområdeutvalet i desember og mars

Ytre Sogn vassområdeutval har den siste tida hatt to møte. 12. desember var hovudtemaet revidering av den regionale planen for vassforvaltning, med m.a. gjennomgang av dokumentet Hovudutfordringar i Ytre Sogn vassområde. På møtet 6. mars blei årsmelding og rekneskap for 2018, og aktivitetsplan og budsjett for 2019 handsama. I tillegg blei det gjeve presentasjonar av resultata frå miljøundersøkingane i 2018.