gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vassprøvetaking i Ytre Sogn vassområde i 2019

Fleire av elvene og bekkene i vassområdet blir undersøkt med vassprøver i 2019. Det er kommunane i samarbeid med vassområdekoordinator som står for denne jobben.

Vassprøvetaking i Hyllestad kommune (foto: Christian E. Pettersen).

Det blei teke vassprøver også i 2013, 2017 og 2018. Vassprøvene gjev oss kunnskap om miljøtilstand og ureining i vassførekomstar der vi veit lite om dette frå før. Vassprøvene er også viktige verktøy for å følgje utviklinga i vassførekomstar der det blir jobba med tiltak.

Vassprøvene er spesielt egna til å undersøke for avløp- og landbruksavrenning. I enkelte vassførekomstar blir også vassprøvene analyserte for miljøgifter.

Årets vassprøvetaking gjeld vassførekomstane lista opp nedanfor. For nokre av vassførekomstane blir det teke prøver berre ved utløpet, mens andre har fleire prøvetakingsstasjonar. Det blir teke til saman fire vassprøver på kvar prøvetakingsstasjon i løpet av sesongen.

Elv/bekk

Vassførekomst ID

Kommune

Midttunelva

068-62-R

Gulen

Moldeelva

068-66-R

Gulen

Bekk frå Storevatnet, Sandøyna

068-41-R

Gulen

Bekk frå Myrkebotnen, Sandøyna

068-43-R

Gulen

Elv inst i Eidsfjorden

068-71-R

Gulen

Dingja

068-52-R

Gulen

Myklebustelva

082-3-R

Hyllestad

Åselva

080-42-R

Hyllestad

Nautsundelv

082-131-R

Hyllestad

Lølandselva

080-164-R

Hyllestad

Elv frå Tauningsvatnet

080-36-R

Hyllestad

Elv frå Dalsvatnet

080-36-R

Hyllestad

Elv frå Mørketjørna

080-36-R

Hyllestad

Stølselva

080-36-R

Hyllestad

Lona

080-20-R

Hyllestad

Hovlandselva

080-10-R

Høyanger

Bjordalselva

069-95-R

Høyanger

Alvedalsvassdraget   (Bjørkhaugelva)

080-50-R

Høyanger

Elv frå Steinsundvatnet

081-93-R

Solund

Storelva, Kråkevåg

081-87-R

Solund

Seljedalselva

070-17-R

Vik

Tilløpselver Hopra nedre   (Hopperstadgrovi og Hønsigrovi)

070-94-R

Vik

Kvamselvi, Arnafjorden

070-40-R

Vik

Hopra

070-73-R

Vik

Publisert: 03. juli 2019 Sist oppdatert: 13. desember 2019