gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Seminar i Vik om landbruk og vasskvalitet

Vik kommune arrangerte eit seminar 22. mars om landbruk og vasskvalitet i elvane. Presentasjonar frå seminaret er no tilgjengelege.

Vik kommune sette søkjelys på korleis få til ein berekraftig forvaltning av vatnet. Seminaret la vekt på utfordringar i landbruket med avrenning frå næringsstoff til elvane. Det vart informert om moglege tiltak som vil bidra til å nå miljømåla for vassførekomstane. 

Meir informasjon og presentasjonar om seminaret 

Publisert: 06. april 2017 Sist oppdatert: 13. desember 2019