gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannregionutvalgets møte 6. oktober 2015

Vannregionmyndigheten vil fremlegge forslag til regional plan til vannregionutvalget. Berørte kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og sektormyndigheter utgjør vannregionutvalget. Forslag til regional vannforvaltningsplan skal vedtas av fylkestingene i vannregionen og oversendes til sentral godkjenning hos Klima- og miljødepartementet innen utgangen av 2015.

Tid: tirsdag 6. oktober kl. 10.00-14.00

Sted: Buskerud fylkeskommune, Fylkeshuset, Hauges gate 89, Drammen