gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering

Buskerud fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Vest-Viken og er ansvarlig for å lede den regionale planprosessen. Den regionale planen skal være sektorovergripende og sikre helhetlig vannforvaltning. Den regionale planen vedtas etter plan- og bygningsloven og arbeidet følger bestemmelsene i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

Vannregionen er organisert slik i perioden 2015-2019:

Vannregionmyndighet: Buskerud fylkeskommune
Politisk styringsgruppe 2015-2019:

Buskerud fylkeskommune: Hanne Lisa Matt (MDG) (leder) og Christopher Wand (H) (nestleder)
Oppland fylkeskommune: Iver Erling Støen (Ap) og Wenche Kristin Haug Almestrand (FrP)
Vestfold fylkeskommune: Aina Dahl (V) og Patrick Gudmundsen (MDG)
Telemark fylkeskommune: Ottar Flatland (Rødt) og Veslemøy Wåle (H)

Planmyndigheter:

Fylkeskommunene i vannregionen er planmyndighet for den regionale planen i eget fylke. Disse er:

  • Oppland fylkeskommune
  • Buskerud fylkeskommune
  • Vestfold fylkeskommune
  • Telemark fylkeskommune
  • Hordaland fylkeskommune
  • Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Aust-Agder fylkeskommune
  • Akershus fylkeskommune
Vannregionutvalget:

Leder: Hanne Lisa Matt (MDG) Buskerud fylkeskommune

Nestleder: Christopher Wand (H) Buskerud fylkeskommune

Medlemmer: Alle kommuner, fylkeskommuner, fylkesmennene og statlige sektormyndigheter

Arbeidsutvalget:

Leder: Morten Eken, Buskerud fylkeskommune

Medlemmer: Fylkeskommunene, prosjektlederne i vannområdene, fylkesmennene og statlige sektormyndigheter

Regional referansegruppe

Friluftsliv- og miljøorganisasjoner representert ved fylkeslag. Bransje- og interesseorganisasjoner for industri, landbruk, skogbruk, energiproduksjon og fiskeri, samt representanter for rettighetshavere

Kontaktperson

Hanne Lisa Matt

Leder vannregion Vest-Viken
Buskerud fylkeskommune

Kontaktperson

Hilde Reine

Teamleder plan og ressurs
Buskerud fylkeskommune
Publisert: 01. desember 2014 Sist oppdatert: 05. juni 2016