gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Vannregion Vest-Viken

Vannregion Vest-Viken omfatter 10 % av Norges areal og huser samtidig 1/4 av landets befolkning. Den er inndelt i 18 vannområder, og omfatter helt eller delvis 75 kommuner i 8 fylker.

Her finner dere Kragerøvassdraget, Skiensvassdraget, Numedalslågen, Aulivassdraget, Drammensvassdraget med Hallingdalsvassdraget, Begnavassdraget og Randsfjordvassdraget, samt kystområdene fra Drammensfjorden langs Vestfoldkysten til Telemarkskysten i sør.

Miljøtilstanden er relativt god i fjellområdene, selv om det flere steder er utfordringer knyttet til vannkraftreguleringer, langtransporterte forurensninger og sur nedbør. I lavlandet og i de kystnære områdene er vannforekomstene i hovedsak påvirket av næringsstoffer fra jordbruket, avløpsanlegg og spredt avløp. Det er her en finner de tettest befolkede områdene, noe som stiller store krav til hvordan vi håndterer vannet.


Langs kysten er økologien som oftest god, men spesielt i havneområdene og i fjordene er det store utfordringer med forurenset sjøbunn og kostholdsråd for fisk og sjømat. Fjordene er også påvirket av avrenning av næringsstoffer fra jordbruket, byer, tettsteder og industri. Kystområdene er viktige rekreasjonsområder for en stor befolkningsmengde og presset på arealene øker betydelig.

60 % av vannet i vannregionen er klassifisert med god miljøtilstand, mens 40 % har dårligere miljøtilstand enn vannforskriftens målsetning.

Publisert: 15. oktober 2014 Sist oppdatert: 15. oktober 2014