gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Styringsgruppen

Styringsgruppen er oppnevnt av fylkestingene i Telemark, Vestfold, Oppland og Buskerud med to representanter fra hver av de fire fylkeskommunene.

Styringsgruppen er etablet for å styrke den regionalpolitiske forankringen av planarbeidet.

Styringsgruppen består av to politisk valgte representanter fra fylkeskommunene Telemark, Vestfold, Buskerud og Oppland. Leder og nestleder av styringsgruppen er Buskerud fylkeskommunes representater.

Styringsgruppen følger opp fremdrift i planprosessen, er ett beslutningspunkt før offentlige høringer og ved milepæler i planprosessen og følger opp iverksetting og gjennomføring av den regionale planen.

Vannforskriften fastlegger mye av rammene og utredningstemaene til planarbeidet. Styringsgruppen har imidlertid en viktig oppgave i å drøfte:

  • bruk av unntaksmulighetene i vannforskriften med hensyn på mindre strenge miljømål og/ eller fristutsettelse
  • ta i bruk brukermål i tillegg til vannforskriftens miljømål
  • valg og prioritering av miljøtiltak

Styringsgruppen møtes 3-4 ganger hvert år

jf. vedtatt planprogram for av 4. november 2011

 

 

Publisert: 05. juni 2016 Sist oppdatert: 05. juni 2016