gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

2. gangs offentlig ettersyn og høring - dokumenter

Etter plan- og bygningslovens bestemmelse § 8-3 varsles høring og offentlig ettersyn av vesentlige endringer til forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021.

Høring og offentlig ettersyn er f.o.m. 20. mai t.o.m. 14. juli 2015.

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021:

  • Kapittel 4.1-4.3 om påvirkninger, miljøtilstand og risiko
  • Kapittel 5.2.4 om vassdrag med vannkraftproduksjon - regional prioritering
  • Kapittel 6 om miljømål og tidspunkt for måloppnåelse m/ vedlegg 1-15

Regionalt tiltaksprogram i vannregion Vest-Viken 2016-2021:

  • Kapittel 4 om kostnader og nytte

 

Om høringsdokumentene:

Kapittel 4.1-4.3 om påvirkninger, miljøtilstand og risiko: Delkapitlene har revidert tallgrunnlag i tabeller og diagrammer.  Kapitlet kan lastes ned MED spor endringer; hvor det er markert hva som er endret fra 1. gangs høring til 2. gangs høring. Kapitlet kan også lastes ned UTEN spor endringer.

Øvrige kapitler er vesentlig omarbeidet etter 1. gangs høring og vises uten spor endringer for å forenkle lesbarheten av kapitlene.

Vedleggene 1-15 kan også lastes ned som Excel filer på denne linken

Innspill og merknader sendes til:


Vannregion Vest-Viken v/ Buskerud fylkeskommune
Postboks 3563
3007 Drammen

eller på epost til postmottak@bfk.no

innen 14. juli 2015