gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsuttalelser 1. gangs høring av planforslaget

Det er kommet inn 117 høringsuttalelser til høringsforslag til regional plan for vannforvaltning i Vest-Viken 2016-2021. Høringsuttalelsene vil nå bli gjennomgått og drøftet i dialog med vannregionens arbeidsutvalg. Godkjent høringsrapport vil foreligge i februar og danne grunnlag for den videre prosessen med planforslaget.

Kommuner
Vestfold Andebu kommune 
  Hof kommune
  Holmestrand kommune
  Lardal kommune
  Larvik kommune
  Nøtterøy kommune
  Re kommune
  Sande kommune
  Stokke kommune
  Tjøme kommune
  Tønsberg kommmune
Buskerud: Drammen kommune
  Gol kommune
  Hemsedal kommune
  Hol kommune
  Hole kommune
  Kongsberg kommune
  Lier kommune
  Modum kommune
  Nedre Eiker kommune
  Nore og Uvdal kommune
  Ringerike kommune
  Rollag kommune
  Øvre Eiker kommune
  Ål kommune
Oppland: Etnedal kommune
  Gran kommune
  Lunner kommune
  Nord Aurdal kommune
  Vestre Slidre kommune
  Øystre Sildre kommune
Telemark: Bamble kommune
  Bø kommune
  Drangedal kommune
  Hjartdal kommune
  Kragerø kommune
  Kviteseid kommune
  Nome kommune
  Notodden kommune
  Porsgrunn kommune
  Sauherad kommune
  Seljord kommune
  Skien kommune
  Tinn kommune
  Tokke kommune
  Vinje kommune
Andre: Oslo kommune
  Ulvik herad
Vannområder i vannregionen
  Numedalslågen vannområde - Den Grønne Dalen
  Kragerøvassdraget vannområde
  Midtre Telemark vannområde
  Randsfjorden vannområde
  Skien-Grenlandsfjordene vannområde
  Tokke-Vinje vannområde
  Aust-Telemark vassområde
Fylkesmenn, sektormyndigheter og andre offentlige aktører:
  Direktoratet for mineralforvaltning
  Fiskeridirektoratet
  Forsvarsbygg
  Jernbaneverket
  Kystverket
  Mattilsynet, Region Buskerud, Vestfold og Telemark
  Miljødirektoratet, vedlegg
  NVE
  Statens vegvesen
  Fylkesmannen i Buskerud - Miljøavdelingen
  Fylkesmannen i Buskerud - Landbruksavdelingen
  Fylkesmannen i Oppland
  Fylkesmannen i Telemark
  Fylkesmannen i Vestfold
Organisasjoner, allmenne interesser og private: 
Vestfold: Forum for natur og friluftsliv Vestfold
  Indre Viksfjord vel
  Kåre Fresjarå
  Naturvernforbundet Horten
  Numedalslågens forvaltningslag
  Sande elveeierlag
  Vestfold Bondelag
 Buskerud: Arne Hansen
  Buskerud Bondelag
  Drammens Sportsfiskere
  Forum for natur og friluftsliv Buskerud
 

Kaggefoss Embretsfoss Elveeierlag,
Snarumselva Elveeierlag og Åmot og omegn fiskeforening

 

Soya Hellefoss grunneierlag og Åmot og omegn fiskeforening

  Vikersund Fiske og Ringerike Sportsfiskere
Oppland: Forum for natur og friluftsliv Oppland
  Naturvernforbundet Oppland og Naturvernforbundet Valdres
  Oppland Bondelag
Telemark: Bandak fiskelag
  Bø fiskelag
  Telemark Bondelag
  Tokke Jeger og fiskerforening
Andre: Fagrådet for Ytre Oslofjord
  Energi Norge
  LVK - Landssamslutninga av Vasskraftkommunar
  NHO 
  Norges Fiskarlag
  Norges Rederiforbund
  Norsk Vann
  Norske Lakseelver og Norges Bondelag
  SABIMA m.fl.
  ZERO
Rettighetshavere og bedrifter: 
  Eikeren vannverk interkommunale selskap IKS
  Akershus Energi AS
  Asker og Bærum vannverk
  EB Kraftproduksjon AS
  ECO Energi AS
  Foreningen til Bægnavassdraget regulering
  Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering
  Foreningen til Randsfjordens regulering
  Hafslund ASA
  INEOS Bamble AS
  Norsk Hydro ASA
  Numedals-Laugens Brugseierforening
  Oppland Energi AS
  Skagerak Kraft AS og Sundsbarm kraft DA
  Statkraft Energi AS
  Vardar AS
  Øst-Telemarkens Brukseierforening
Forskningsinstitutt: NIVA
   
Publisert: 16. desember 2014 Sist oppdatert: 10. august 2015