gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsuttalelser 2. gangs høring

Det kom inn 58 høringsuttalelser ved høring av vesentlige endringer i forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021. Høringen er en 2. gangs høring av deler av planforslaget. Flere av de innkomne høringsuttalelsene henviser til uttalelse som ble sendt inn ved 1. gangs høring. Disse er ikke lagt ut her, men kan leses på siden høringsinnspill til 1. gangs høring.

Kommuner Andebu kommune
  Hjartdal kommune
  Hol kommune
  Kongsberg kommune
  Kragerø kommune
  Larvik kommune
  Larvik Havn
  Nedre Eiker kommune
  Nøtterøy kommune
  Oslo kommune, byråd for næring og kultur
  Porsgrunn kommune
  Ringerike og Hole kommuner
  Rollag kommune
  Skien kommune
  Tinn kommune ved Advokatfirmaet Lund & Co DA
  Ål kommune
Vannområder Numedalslågen vannområde ved Den Grønne Dalen
Fylkesmenn, sektormyndigheter Fylkesmannen i Buskerud
  Fylkesmannen i Telemark
  Fylkesmannen i Vestfold
  Kystverket
  Miljødirektoratet
  NVE
  Riksantikvaren
  Statens vegvesen
Organisasjoner, allmenne interesser og private Arild Brådalen
  Bjørn Smith
  Buskerud Bondelag
  Energi Norge
  Forum for natur og friluftsliv i Hordaland, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark
  Helge Gustavsen
  Indre Viksfojord vel
  Kviteseid jeger og fiskeforening
  Lars Nilssen
  Larvik og omegn turistforening
  Lasse A. Vangstein
  Naturvernforbundet Horten
  NJFF Vestfold og Natur og miljødata as
  Olav Langåsdalen
  Oppland Bondelag
  Ringerikes Sportsfiskere
  Soya Hellefoss grunneierlag
  Tokke jeger og fiskeforening
  Torgunn Opsal
  Vestfold Bondelag
Rettighetshavere og bedrifter Akershus Energi
  EB Kraftproduksjon
  E-CO Energi as
  Foreningen til Bægnavassdragets regulering
  Foreningen til Hallingdals regulering
  Foreningen til Randsfjordens regulering
  Glitrevannverket
  Numedalslaugens Brugseierforening
  Oppland Energi as
  Skagerrak Kraft og Sundsbarm Kraft
  Statkraft
  Vardar
  Viul Kraft og Randsfjord tremasse og papirfabrikk
  Øst-Telemarkens Brukseierforening
   
Publisert: 09. august 2015 Sist oppdatert: 10. august 2015