gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Plandokumenter til vedtak i fylkestingene

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 legges frem i fylkeskommunene til sluttbehandling jf. plan- og bygningslovens §8-4.

Plandokumentene består av:

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016

Regionalt tiltaksprogram i vannregion Vest-Viken 2016-2021

Alle dokumentene er datert 2. november 2015

NVE har i brev av 14. oktober 2015 varslet uenighet til planen. Uenigheten er gjengitt i planen. Uenigheten følger planen og avgjøres ved sentral godkjenning i Klima- og miljødepartementet.

Brev fra NVE 14. oktober 2015 om uenighet til planen for Vest-Viken

Publisert: 08. november 2015 Sist oppdatert: 09. november 2015