gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vedtatt regional plan for vannregion Vest-Viken

Fylkeskommunene Oppland, Telemark, Buskerud, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Akershus har vedtatt Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021. Buskerud fylkeskommune har oversendt vedtatt regional plan til sentral godkjenning på vegne av fylkeskommunene i vannregionen. Fylkeskommunene anmoder departementet om å godkjenne planen i tråd med fylkeskommunenes vedtak.

Vedtak i fylkeskommunene

Fylkeskommunene har vedtatt Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-4. Følgende dokumenter er vedtatt:

Alle dokumentene er datert 2. november 2015.

Vedtak og saksfremstilling i de åtte fylkeskommunene:

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

 

Sentral godkjenning

Planen er gyldig når sentral godkjenning foreligger. Den regionale planen er nå sendt til sentral godkjenning i Klima- og miljødepartementet jf. vannforskriften § 29.

Oversendelsesbrevet kan du lese her.

I påvente av sentral godkjenning bør ikke offentlige myndigheter fatte vedtak som setter planens formål, dvs. miljømålene for vannforekomstene, på spill. Veiledning om saksbehandling av nye tiltak jf. vannforskriftens § 12 gjelder. Veiledningen finner du her. Ved spørsmål, ta kontakt med fylkeskommunen eller fylkesmannen i ditt fylke eller vannregionmyndigheten.

I perioden frem til sentral godkjenning foreligger er Vann-Nett "fryst" for endringer for de offetlige etatene i vannregionen.

Uenighet til regional prioriterinig av regulerte vassdrag

NVE har i brev av 14. okober 2015 varslet uenighet til regional proritering av regulerte vassdrag. Jf. vannforskriften § 26 er uenigheten gjengitt i planens kapittel 1.8.

Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken ber departementet om å oppretholde fylkeskommunenes vedtak av regional prioritering av regulerte vassdrag og inviterer departementet til plandialog om uenigheten.

NVE sitt brev kan du lese her.

Publisert: 06. januar 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2016