gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planperioden 2022-2027

Regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest-Viken ble godkjent i 2016 og gjelder til slutten av 2021. Det innledes nå et arbeid med oppdatering og justering av gjeldende vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for perioden 2022-2027.

Høring av planprogram og hovedutfordringer for vannregionen våren 2019

Utkast til forberedende plandokumenter er nå utarbeidet. Vannregionutvalget behandlet dokumentene i møte 21. januar 2019 og oversendte dokumentene til behandling i alle fylkeskommunene som inngår i vannregionen. Fylkeskommunene legger nå planprogram og hovedutfordringer for vannregionen ut på høring. Etter oppsummering av høringen vil plandokumentene vedtas av fylkeskommunene høsten 2019, og være grunnlag for det videre arbeidet med rulleringen av regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for planperioden 2022-2027.

Plandokumentene som er på høring kan du lese her:

Planprogram for regional plan for vannregion Vest-Viken 2022-2027

Hovedutfordringer for vannregion Vest-Viken

Nasjonale føringer for vannforvaltningsarbeidet

De nasjonale føringene for vannforvaltningsarbeidet kom først 19. mars 2019. Vannregionmyndigheten har følgelig ikke hatt mulighet til å vurdere og implementere elementer fra disse føringene ved utarbeidelsen av høringsdokumentene. De nasjonale føringene sendes ut sammen med høringsdokumentene, som et supplerende grunnlag for hørinsginnspill.

Nasjonale føringer for vannforvaltningsarbeidet

Kom med innspill!

Til hjelp for deg som vil skrive høringsinnspill har vi laget innspillskjemaer som kan benyttes. Høringsinnspill kan selvfølgelig også formuleres på fritt grunnlag av den enkelte.

Innspillskjema, planprogram

Innspillskjema, hovedutfordringer 

              Frist for høringsinnspill er 30. juni 2019

Som underlag for hovedutfordringene i vannregionene er det utarbeidet hovedutfordringer for alle vannområdene i vannregionen. Disse dokumentene er vedlegg til de regionale dokumentene, og er også gjenstand for høringen. Hoveutfordringene for vannområdene kan du lese her:

Vannområde                 Vedlegg nr.
Kragerøvassdraget                1
Skien-Grenlandsfjordene      2
Siljan-Farris                         3
Midtre Telemark                   4
Aust-Telemark                      5
Tokke-Vinje                          6
Horten-Larvik                       7
Aulivassdraget                      8
Breiangen Vest                      9
Eikeren                               10
Numedalslågen                   11
Simoa                                 12
Tyrifjorden                         13
Drammenselva                    14
Lierelva                              15
Hallingdal                          16
Valdres                               17
Randsfjorden                      18

Publisert: 10. januar 2019 Sist oppdatert: 10. januar 2019