gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planperioden 2022-2027

Regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest-Viken ble godkjent i 2016 og gjelder til slutten av 2021. Det innledes nå et arbeid med oppdatering og justering av gjeldende vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for perioden 2022-2027.

Utkast til forberedende plandokumenter er nå utarbeidet. Vannregionutvalget behandlet dokumentene i møte 21. januar og oversender dokumentene til fylkeskommunene i vannregionen. Alle fylkeskommunene behandler og legger planprogram og hovedutfordringer for vannregionen ut på høring i perioden 1. april til 30. juni 2019. Plandokumentene vedtas deretter av fylkeskommunene i vannregionen høsten 2019. Utkastene til plandokumenter som skal på høring fra 1. april kan du lese her:

Planprogram for regional plan for vannregion Vest-Viken 2022-2027

Hovedutfordringer for vannregion Vest-Viken

Som underlag for hovedutfordringene i vannregionene er det utarbeidet hovedutfordringer for vannområdene i vannregionen. Disse dokumentene er vedlegg til de regionale dokumentene som er på høring. Hoveutfordringeen for vannområdene kan du lese her:

Vannområde                 Vedlegg nr.
Kragerøvassdraget                1
Skien-Grenlandsfjordene      2
Siljan-Farris                         3
Midtre Telemark                   4
Aust-Telemark                      5
Tokke-Vinje                          6
Horten-Larvik                       7
Aulivassdraget                      8
Breiangen Vest                      9
Eikeren                               10
Numedalslågen                   11
Simoa                                 12
Tyrifjorden                         13
Drammenselva                    14
Lierelva                              15
Hallingdal                          16
Valdres                               17
Randsfjorden                      18

Publisert: 10. januar 2019 Sist oppdatert: 10. januar 2019