gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Innkomne høringsinnspill til planprogram 2022-2027 og hovedutfordringer

Det har kommet inn totalt 61 dokumenter fordelt på 45 parter i forbindelse med høring av dokumentene: "Planprogram for vannregion Vest-Viken 2022-2027" og "Hovedutfordringer i vannregion Vest-Viken".

Høringsinnspillene kan lastes ned her:

Nasjonale myndigheter:

Miljødirektoratet, oversendelse og generelt innspill, 28.6.2019.pdf

Miljødirektoratet, uttalelse PP, 28.6.2019.pdf 

Miljødirektoratet, uttalelse HU, 28.6.2019.pdf

NVE, 18.6.2019.pdf

Kystverket 28.6.2019.pdf

Statens Vegvesen, 21.6.2019.pdf

Fiskeridirektoratet 27.6.2019.pdf

Bane Nor, 20.5.2019.pdf

Forsvarsbygg, 28.6.2019.pdf

Direktoratet for mineralforvaltning, 28.6.2019.pdf

Mattilsynet, 21.6.2019.pdf

 

Regionale myndigheter:

Fylkesmannen i Innlandet, 28.6.2019.pdf

Fylkesmannen i Oslo og Viken, oversendelsesbrev, 28.6.2019.pdf

Fylkesmannen i Oslo og Viken, uttalelse PP, 28.6.2019.pdf

Fylkesmannen i Oslo og Viken, uttalelse HU, 28.6.2019.pdf

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, 19.6.2019.pdf

 

Kommunene i vannregionen:

Holmestrand kommune, uttalelse HU, 28.6.2019.pdf

Horten kommune. 30.6.2019.pdf

Larvik kommune, saksframstilling og vedtak, 25.6.2019.pdf

Porsgrunn kommune, saksframstilling, 19.6.2019.pdf

Porsgrunn kommune, vedtak, 19.6.2019.pdf

Re kommune, 30.6.2019.pdf

Ringerike kommune, uttalelse PP, 28.6.2019.pdf

Ringerike kommune, uttalelse HU, 28.6.2019.pdf

Rollag kommune, 27.6.2019.pdf

Seljord kommune, 25.6.2019.pdf

Sigdal kommune, 01.07.2019.pdf

Tinn kommune, 17.6.2019.pdf

Tønsberg kommune, oversendelse av vedtak, 26.6.2019.pdf

Tønsberg kommune, saksframstilling med vedtak, 26.6.2019.pdf

Øvre Eiker kommune, 28.6.2019.pdf

Øvre Eiker kommune, kartvedlegg 28.6.2019.pdf

 

Vannområder:

Aust-Telemark vassområde, uttalelse PP, 12.6.2019.pdf

Aust-Telemark vassområde, uttalelse HU, 12.6.2019.pdf

Kragerøvassdraget vannområde.pdf

Grønn Dal, saksframlegg, 17.6.2019.pdf

Grønn Dal, vedtak.pdf

Randsfjorden vannområde, 26.6.2019.pdf

Høringsinnspill planprogram - Midtre Telemark vo.pdf

Høringsinnspill hovedutfordringer - Midtre Telemark vannområde.pdf

 

Interesseorganisasjoner:

Energi Norge, 26.6.2019.pdf

Foreningen til Bægnavassdragets regulering, 30.6.2019.pdf

Buskerud Bondelag, uttalalse PP, 28.6.2019.pdf

Norsk industri (brev til KMD) 1.7.2019.pdf

Norsk industri (epost) 1.7.2019.pdf

Norsk industri (notat fra NIVA) 1.7.2019.pdf

Buskerud Bondelag, uttalalse HU, 28.6.2019.pdf

Oppland Bondelag, 28.6.2019.pdf

Norske lakseelver, 25.6.2019.pdf

Norsk ornitologisk forening Buskerud, 28.6.2019.pdf

Forum for natur og friluftsliv, 28.6.2019.pdf

SABIMA, generelt innspill til vannforvaltningsarbeidet, 28.6.2019.pdf

Øst-Telemarkens Brukseierforening, 28.6.2019.pdf

Norges miljøvernforbund 27.6.2019.pdf

 

Øvrige:

Statkraft, oversendelsesbrev 30.6.2019.pdf

Statkraft, notat til høringsspørsmålene 30.6.2019.pdf

Skagerak Energi. 28.6.2019.pdf

E-Co energi 27.6.2019.pdf

Vestfold Vann IKS, 17.6.2019.pdf

Færder nasjonalpark, 5.5.2019.pdf

Færder nasjonalpark, brev til KMD og LMD 5.5.2019.pdf

Publisert: 06. september 2019 Sist oppdatert: 06. september 2019