gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Lokal tiltaksanalyse Eikeren vannområde

Lokal tiltaksanalyse belyser de største miljøutfordringene i vannområdet, beskriver miljøtilstand, brukerinteresser og forslag til tiltak som er aktuelle for å nå "god økologisk tilstand" for vannforekomstene som er i risiko for ikke å nå miljømålet.

Tiltaksanalysen for Eikeren vannområde er gjennomført gjennom involvering av kommuner, grunneierforeninger, drikkevannsinteressenter og regionale sektormyndigheter.

Lokal tiltakanalyse for Eikeren vannområde finner du her.

Det er gjennomført lokale tiltaksanalyser for alle vannområder i Norge, og disse tiltaksanalysene foreligger som grunnlagsdokumenter for de regionale vannforvaltningsplanene for planperioden 2016-2021, les mer om dette her

Publisert: 09. august 2016 Sist oppdatert: 09. august 2016