gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hallingdalsovervåkinga

Det er gjennomført felles overvåking av Hallingdalsvassdraget siden 1999. Overvåkingen omfatter Usta, Hemsila, Hallingdalselva og Krøderen, og har vært et samarbeid mellom kommunene Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå og Krødsherad.

Eikredammen ned Storehorn i bakgrunnen Fotograf: Jørn Magne Forland

Overvåkinga er gjennomført i regi av kommunene og har gitt Hallingdal gode tidsserier på vannkvaliteten i hovedvassdragene. Jevnt over viser overvåkinga at det er svært god til god tilstand på vannet i de største vassdragene i dalen. Det er viktig at denne overvåkinga fortsetter, slik at vi har kontroll med utviklingen. Økt nedbør pga klimaendringer, økt hytteutbygging og endringer i driften av regulerte vassdrag er noen av driverne som kan endre tilstanden i et vassdrag.

For mer informasjon om tilstanden i Hallingdal, se vedlagte rapporter.