gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

NVE åpner revisjonssak i Uste-Nes reguleringen.

Regional forvaltningsplan for vann for Vest-Viken krever bedret miljøtilstand i blant annet Ustedøla, Usteåne og Hallingdalselva mellom Strandafjorden og Nesbyen. NVE åpner nå for revisjon av vilkårene i tre konsesjoner i Uste-Nes, hovedformålet med en revisjon er å bedre miljø- og naturforholdene ved å avbøte ulemper og negative virkninger ved utbyggingen.

Ustedøla er fraført vann, men har en liten minstevannføring i dag. Fotograf: Ellen Margrethe Stabursvik

Kommunene har jobbet med et revisjonskrav for Uste-Nes, men NVE har valgt å åpne for revisjon med bakgrunn i ded regionale forvaltningsplanen for vann i vannregion Vest-Viken. Nå blir det opp til regulanten E-CO, å lage et revisjonsdokument. Et utkast skal være NVE i hende i oktober 2017. Deretter blir det sendt til berørte parter for uttalelse og det blir en offentlig høring. NVE vil så ta en befaring i området og møte berørte kommuner, før deres innstilling sendes Olje- og energidepartementet.

Ved en revisjon vil man blant annet se på miljøforhold, spesielt for fisk og deres byttedyr, men også friluftsliv, landskap og turisme.

Publisert: 27. februar 2017 Sist oppdatert: 31. mars 2017