gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hovedutfordringer

Hovedutfordringer (tidligere Vesentlige vannforvaltningsspørsmål) er et dokument som tar for seg hvilke påvirkninger på vannet som finnes i Hallingdal, hvilke verdifulle arter og naturtyper vi har knyttet til vann, med mer.

Horntjernet og Storehorn i Hemsedal Fotograf: Ellen Margrethe Stabursvik

Hallingdal har en rekke store og små vernede områder og vi har en del verna vassdrag. Friluftsliv og fiske er viktig, både for fastboende og tilreisende. Samtidig påvirker vannkraft, avløp, landbruk, fremmede arter og sur nedbør vassdraget.

I disse dokumentet kan du lese om disse tingene, samt om som eier problemene, om viktige brukerinteresser, og andre vannrelaterte tema som var med på å forme utviklingen av den lokale tiltaksanalysen for Hallingdal.

Dokumentet Hovedutfordringer, datert 14.1.2019, er vårt innspill til den regionale høringen av hovedutfordringene for vannregion Vest-Viken nå våren 2019.