gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannområde

Vannområdet Horten- Larvik ligger vest for innløpet til Oslofjorden og omfatter kystområder som strekker seg fra Falkenstein, Horten i NNØ til Mølen, Lavik i SSV.

<p>Færder nasjonalpark</p> Fotograf: Lars W. Solheim

 Vannområdets avgrensing følger av vannforskriften og omhandler kommunene Larvik, Sandefjord, Stokke, Tønsberg, Horten, Nøtterøy og Tjøme og dekker et areal på ca. 1400 km2.

Horten-Larvik vannområdet består av totalt 118 vannforekomster, derav betydelig antall små og store kystvassdrag og bekker, samt noen større vannforekomster som Hallevannet (Larvik), Akersvannet (Stokke og Tønsberg), Borrevannet, Adalstjern (Horten) og flere kystvannsforekomster.

Vannforekomster i vannområde dreier seg om 5 innsjøer, 85 elver og bekkefelt og 28 kystvannsforekomster.

Les mer :http://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Miljo-og-klima/Vannforvaltning/

Publisert: 08. mars 2016 Sist oppdatert: 08. mars 2016