gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsmøte om vannkvalitet og vannforvaltningsarbeid 12. juni 2019

Vi er mange som ønsker at vannkvaliteten i Lierelva og andre lokale vassdrag skal være best mulig, til glede for alle som bruker vassdragene til rekreasjon, fiske eller jordvanning. I forbindelse med at vannforvaltningsplan og tiltaksprogram skal rulleres, inviterer Lier kommune alle interesserte til åpent høringsmøte. Møtet skal gi grunnlag for en god medvirkningsprosess.

Tid: 12. juni 2019, klokka 1800 - 2030
Sted: Haugestad, Lierbyen

Program:
1800 - 1805: Velkommen (Kommunalsjef Sikke Næsheim, Lier kommune)
1805 - 1820: Informasjon om rullering av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram
1820 - 1905: Innlegg fra ulike brukerinteresser
1905 - 1915: Pause med kaffe og frukt
1915 - 2030: Diskusjon / dialog

Vi oppfordrer alle interesserte til å innspill til arbeidet vårt:

Innspillskjema, hovedutfordringer

Innspillskjema, planprogram

Publisert: 20. mai 2019 Sist oppdatert: 20. mai 2019