gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Faglige rapporter om Numedalslågen

Vannmiljøet i Numedalslågen har vært overvåket siden 1974. I 2001 ble overvåkingen av vannkvaliteten samordnet på tvers av kommunegrensene. I tillegg til vannkjemisk overvåking er det gjennomført overvåking av begroing, elvemusling, bunndyr og fisk. 

 

Med bakgrunn i arbeidet med vannforskriften er det utarbeidet en rekke faglige rapporter om vannkvaliteten i Numedalslågen. Resultatene av prøvene er også lagt inn i Vannmiljø, en nasjonal database for alle vannprøver i Norge. Overvåkningsrapport 2011, viser en sammenstilling av prøver tatt fra og med 1974.  

Linker til overvåkningsrapporter, og rapporter fra biologiske kartlegginger/undersøkelser samt andre faglige undersøkelser finner du under:

Overvåkningsrapporter Fagrapporter

Elvemuslingskartlegging Rollag 2017

 

Prøvefiske Fønnebøfjorden 2017

 

Elvemuslingsovervåkning Vestfold 2017

 

Prøvetaking bunndyr og påvisningsfiske etter ørekyte i 10 sidevassdrag til Numedalslågen 2015

Evalurering av celleterskler som avbøtende tiltak 2012
Bestandskartlegging med el- fiskebåt av fiskebestanden i Numedalslågen i Rollag og Flesberg 2014 Sluttrapport jordvanning 2008
Elvemusling i Numedalslågen Rollag og Flesberg kommuner 2014  
Overvåkningsrapport 2013  
Overvåkningsrapport 2012  
Overvåkningsrapport 2011  
Elvemuslingsundersøkelse Storelva- Goksjø  
Overvåkningsrapport 2009  
Miljøovervåking Goksjø 2009  
Elvemuslingsundersøkelse Vestfold 2008  

 

 

 

Publisert: 10. januar 2017 Sist oppdatert: 10. januar 2017