gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannområde Numedalslågen

Norges tredje lengste vassdrag

Vannområde Numedalslågen består av hele nedslagsfeltet til Numedalslågen og Goksjøvassdraget. Nedslagsfeltet er 365 km langt og strekker seg fra Hardangervidda og Eidfjord kommune i Hordaland i nordvest til havet ved Larvik by i Vestfold i syd. 
Nedslagsfeltet er på ca 5500 km2. 

Vannområdet omfatter 10 kjernekommuner med hele eller betydelige deler av sitt areal innenfor nedslagsfeltet. Disse er Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal, Larvik, Andebu, Stokke og Sandefjord. I tillegg er det 13 randkommuner som har mindre arealer i ytterkant av nedslagsfeltet. Vannområdet ligger i hovedsak i Buskerud og Vestfold fylkes, men berører også Hordaland og Telemark fylker. 

Den Grønne dalen er ett samarbeid på tvers av åtte kommuner og to fylker. Kommunene som deltar i samarbeidet er Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal, Larvik, Andebu og Stokke. 

Hver av kommunene stiller med sin ordfører inn i styringsgruppa for samarbeidet, samt at en person fra hver administrasjon deltar i en arbeidsgruppe. 
Samarbeidet styres av ett sekretariat hos Numedalsutvikling IKS. Hvor en koordinator tar seg av de daglige oppgavene innenfor vannforvaltning. 

 

Ønsker du å se kart over Numedalslågen og/ eller lurer på miljøstatus, påvirkning, risikovurdering eller tiltak så kan du gå inn på www.vann-nett.no/saksbehandler . Her zoomer du inn på elva/ innsjøen/ bekken eller sjøområdet du ønsker informasjon om og klikker på den ved bruk av innsjøsymbolet på verkttøylinjen.

Publisert: 15. september 2016 Sist oppdatert: 15. september 2016