gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Den Grønne Dalen

 

Den Grønne Dalen er en interkommunal samarbeidsprosess, på tvers av fylkesgrensen Buskerud /Vestfold, og mellom åtte kommuner helt eller delevis berørt av nedbørsfeltet til Numedalslågen

Den Grønne Dalen er en interkommunal samarbeidsprosess, på tvers av fylkesgrensen Buskerud /Vestfold, og mellom de seks kommuner som dekker Numedalslågens nedbørsfelt: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal og Larvik. De seks kommunene danner en naturgitt region knyttet sammen av et felles dalføre og vassdrag. I 2013 ble også de tre Gokjsø kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke en del av samarbeidet, med bakgrunn i at Gokjsø vassdraget er en del av vannområde Numedalslågen i forbindelse med arbeid med vannforskriften.

Arbeidet startet i 1996/97 med utgangspunkt i et ønske om å etablere et samarbeid knyttet til økologi og næringsutvikling langs vassdraget. I 1998 ble det etablert en politisk styringsgruppe for arbeidet, bestående av ordførerne i de seks kommunene og en administrativ arbeidsgruppe med rådmannsoppnevnte personer fra hver kommune. ”Grønn Dal erklæringen” som angir rammene for samarbeidet ble undertegnet av alle de seks kommunene i 1998.

Fra 2007 bestemte kommunestyrene i de seks kommunene at arbeidet skulle konsentreres om Numedalslågen og vassdragsrelaterte saker med samme organisering som tidligere. Lågen var med sin organisering klar for å sette i gang med arbeidet rundt EU s vanndirektiv og ble pilot vassdrag i planfase 1 og er en del av forvaltningsplan for Vann region Vest - Viken ble godkjent i kgl.res juni 2010.

Organisering av arbeidet.

Samarbeidet ledes av en politisk styringsgruppe der ordfører eller varaordfører er medlemmer. Gruppen møtes 3 – 4 ganger i året.

 • Rune Høiseth, ordfører i Larvik - Leder av styringsgruppen
 • Eli Hovd Prestegarden, ordfører i Nore og Uvdal kommune - nestleder av styringsgruppen
 • Oddvar Garaas, ordfører i Flesberg kommune
 • Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg kommune
 • Knut Olav Omholt, ordfører i Lardal kommune
 • Bjarne Sommerstad, ordfører i Andebu representerer de to kommunene Andebu og Stokke. 
 • Steinar Berthelsen, politisk representant fra fylkestinget i Buskerud.
 • Lars Wilhelm Solheim, Vestfold Fylkeskommune
 • Hilde Reine, Buskerud Fylkeskommune, vannregionmyndigheten
 • Gunhild Tuseth Dalaker, Fylkesmannen i Buskerud
 • Gunnar Kleven, Fylkesmannen i Vestfold

Det er også en administrativ arbeidsgruppe, med en rådmannsoppnevnt person fra hver av kommunene. Gruppen møtes etter behov, ca 3-4 ganger i året. Faggrupper benyttes ikke, men arbeidsgruppa utvides ved behov.

 • Grete Blørstad, kommuneplanlegger Nore og Uvdal kommune
 • Ellen Skarsten, Skogbrukssjef Rollag kommune
 • Jon Kåre Jonsson, Teknisksjef Flesberg kommune
 • Odd Arne Helleberg, miljøkonsulent Kongsberg kommune
 • Finn Roar Bruun, rådgiver Lardal kommune
 • Bjørn Evensen, beredskapssjef/rådgiver Larvik kommune
 • Terje Rasmussen, Landbrukssjef Andebu og Stokke kommuner
 • Lars Wilhelm Solheim, Vestfold Fylkeskommune
 • Hilde Reine, Buskerud Fylkeskommune, VRM
 • Erik Garnås, Fylkesmannen i Buskerud
 • Miguel Segarra Valls, Fylkesmannen i Vestfold
 • Hilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold
Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 14. september 2016