gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Aktuelt

Vannområde Randsfjorden går nå inn i tiltaksfasen.

Regional plan for vannforvaltning er vedtatt av fylkeskommunene og godkjent av Klima- og miljødepartementet. Det medfører at vannområde Randsfjorden nå går ut av planfasen og inn i tiltaksfasen. Vann-Nett inneholder en oversikt over foreslåtte tiltak som bør gjennomføres for å sikre tilfredstillende miljøtilstand i vannforekomstene, og det er med dette utgangspunktet vi nå starter på den nye fasen.  

Publisert: 14. juni 2016 Sist oppdatert: 14. juni 2016