gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltaksanalyse

Vår lokale tiltaksanalyse fra 2013 går inn i den regionale forvaltningsplanen for vann som gjelder i perioden 2016-2021.

Skardtjern i VO Tyrifjorden Fotograf: Ole Anders Moskaug

Tiltaksanalysen sier mer om vannområdet enn den regionale planen for Vest-Viken, og er et godt utgangspunkt for å bli bedre kjent med vannområdet, økologien, påvirkningene og tiltaket. Men det er den regionale planen som er førende for alle relevante offentlige myndigheter.

I 2016 fikk vannområdet utarbeidet en handlingsplan, der tiltakene blir vurdert etter kostnadseffektivitet og gjennomførbarhet. Den er en god veileder for tiltaksgjennomføringen og gir også innspill til hvilke innsjøer, vann, bekker og elver som bør undersøkes bedre.

Vå tiltaksanalyse fra 2013 ble aldri helt ferdigstillt, men den skal oppdateres nå, som et ledd i oppdateringen av den regionale planen.