gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Elvemusling i Begna

Elvemuslingen finnes i Begna innenfor Vannområde Valdres på strekningen mellom Bagn og innløpet av Sperillen, en strekning på 40-45 km. Det er antageligvis rundt en halv million individer på strekningen, men på grunn av lav rekruttering kan ikke bestanden sies å være levedyktig. Og tiltak for å bedre rekrutteringen er nødvendig dersom populasjonen kan opprettholdes.

I 2015 laget Bjørn Mejdell-Larsen i NIVA en rapport for vannområdet:Tiltaksanalyse for elvemusling i Begna. Hvilke kritiske faktorer finnes og hva kan vi gjøre for å sikre arten i Begna. Den finner du til høyre på siden.

Publisert: 28. juni 2018 Sist oppdatert: 03. juli 2018