gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Overvåkingsrapport 2015-2017

Den nyeste rapporten over Valdres-overvåkinga er nå klar og tilgjengelig her på Vannportalen. Rapporten tar for seg overvåkingsdata fra hele vannområde Valdres fra 2015-2017.

Volbufjorden i Øystre Slidre kommune Fotograf: Øystre Slidre kommune

Rapporten viser at den vannkjemiske og økologiske tilstanden i vassdragene stort sett er god, eller svært god. Med noen unntak. Noen bekker er påvirket av landbruk – antageligvis mest beitedyr. Og muligens også av spredt avløp.

Prøvene som er tatt fra bekker som kommer fra området rundt Valdres Kommunale Renovasjon i Vestre Slidre kommer ganske dårlig ut på en del parametere som nitrat, nitritt, ammonium og KOF (kjemisk oksygenforbruk). Dette gjelder spesielt bekken fra Lomtjernet og Valdres kommunale renovasjon i nord. Her kan det være interessant med videre undersøkelser.

Vi har tatt en del prøver i Begna nedom Bagn, for å undersøke leveforholdene for elvemuslingen (Margaritifera margaritifera), som det finnes en ganske stor bestand av på dette strekket. Alle prøvene tilsier god tilstand, og parameterne det er målt på ligger innenfor de kravene elvemuslingen har til sitt vannmiljø.

Oppsummert kan vi si at tilstanden for vassdragene i Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal er bra, men på ved noen enkeltområder trengs flere undersøkelser og tiltak for å bevare tilstanden – og i enkelte tilfeller forbedre den.

Publisert: 25. mai 2018 Sist oppdatert: 25. mai 2018