gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Rapporter

Vannområde Valdres har drevet med problemkartlegging og overvåking i vannområdet siden oppstarten i 2011. Vi har fått utarbeidet flere rapporten om tilstanden i vassdragene.

Begna nedom Eid kraftverk i Sør-Aurdal. Fotograf: Ellen Margrethe Stabursvik

nI 2011 startet vi opp med problemkartlegging i vassdragene, og det har vi fortsatt med frem til og med 2018. Målet har vært å finne ut av om de menneskeskapte belastningene vassdragene påføres har senket den økologiske tilstande - og om det er behov for tiltak.

Stort sett har vanntilstanden vært god eller svært god der vi har undersøkt, men enkelte steder er det behov for mer utredning og etter hvert tiltak. Det er i alle vannforekomster viktig å ikke forringe tilstanden ved nye inngrep eller utbygginger. Mer informasjon om tilstanden i vassdragene i Valdres finner du i rapportene.