gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hovedutfordringer

Hovedutfordringer ( tidligere kalt vesentlige vannforvaltningsspørsmål) er dokumenter som beskriver hvilke verdier og utfordringer vi har knyttet til vann i Valdres.

Gjedda har blitt satt ut i Begnavassdraget og går nå opp til Eid kraftverk i Begna, der den stoppes av kraftverket. Gjedda er et problem for ørreten, som igjen er vertsfisk for elvemuslingen i Begna. Fotograf: Ola Hegge

I disse dokumentet kan du lese om disse tingene, samt om hvem som eier problemene, om viktige brukerinteresser, og andre vannrelaterte tema som var med på å forme utviklingen av den lokale tiltaksanalysen for Valdres i forrige planperioden og som vil styre rulleringen i denne planperioden.

Dokumentet Hovedutfordringer, datert 20.12.2018, er vårt innspill til den regionale høringen av hovedutfordringene for vannregion Vest-Viken nå våren 2019.

Publisert: 16. februar 2018 Sist oppdatert: 16. februar 2018