gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kurs i bruk av Vann-Nett

Her finner du presentasjonene i bruk av Vann-Nett om tiltak for sektormyndighetene som ble brukt på kurs i Vann-Nett for fylkesmenn, sektormyndigheter og fylkeskommuner våren 2018. Videoopptak av kurset finner du også her. Det kommer stadig oppdateringer på Vann-Nett og hvordan du bruker dette verktøyet følg derfor med på våre nettsider og i nyhetssakene på Vannportalen.

Opptak fra innleggene som ble presentert på kurset:

Sektormyndighetene har ansvar for følgende i Vann-Nett:

  • Kvalitetssikre informasjon om egen sektor i Vann-Nett.
  • Fra nå av har sektormyndighetene også ansvar for å oppdatere og registrere egne tiltak i tiltaksmodulen.

Viktig å oppdatere status for tiltakene og kunnskapsgrunnlaget i 2018 

Tiltak skal være operative innen 3 år etter at tiltaksprogrammene ble vedtatt, det vil si innen utgangen av 2018. Det blir derfor viktig å gå gjennom tiltakene i år og oppdatere status på tiltakene og fylle ut annen informasjon. I tillegg pågår det en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget i løpet av våren. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag er viktig for å oppdatere Vesentlige vannforvaltningsspørsmål, og gi innspill til reviderte miljømål og eventuelle nye tiltak når planen skal oppdateres. Viktige råd og beskjeder for dette arbeidet er samlet her.

Oversikt over tiltakstyper

En foreløpig oversikt over tiltakstyper finner du her.
Se også presentasjon i innføring av tiltakstyper : Innføring i tiltakstyper (film)

 

Publisert: 11. juni 2018 Sist oppdatert: 12. juni 2018