gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kontakt

Vannportalen gir deg høve til å følgje med i myndigheitene sitt arbeid med heilskapleg vassforvaltning. Her finn du informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskrifta om rammer for vassforvaltninga i Noreg (vannforskriften), og anna arbeid knytt til EU sitt rammedirektiv for vatn (vanndirektivet).

Regionale sider:
Dei regionale vassregionmyndigheitene har sin eigne sider. Her finn du informasjon på vassområdenivå og informasjon om arbeidet i vassregionen. Velg vassregion - regional side.

Ansvarleg direktorat:
Miljødirektoratet har redaktøransvaret for nettstaden og er nasjonal samordner for arbeidet. Sjå oversikt over kontaktpersonar for arbeidet.

Kontakt oss gjerne for kommentarer på vannportalen@miljodir.no.

Publisert: 30. september 2014 Sist oppdatert: 30. september 2014