gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering av arbeidet på vassområdenivå

Møre og Romsdal vassregion er delt inn i 5 vassområde. Eit vassområde dekkar fleire vassførekomstar og fleire kommunar.

 

Vassområdeutval og deira oppgåve

Kvart vassområde har eit eige vassområdeutval (VOU). Utvalet skal sørge for lokale miljø- og samfunnsmessige utrednignar som skal ligge til grunn når vassregionutvalet vurderar tiltak og miljømål i forvaltningsplana.

Vassområdeutvala består av:

  • kommunane i vassområde
  • fylkesmannen
  • sektormyndigheiter
  • næringsliv
  • organisasjonar
  • interessentar.

Kommunane har ein administrativ representant og ein politisk representant i VOU. Vassområda har derfor ei politisk styringsgruppe og ei administrativ arbeidsgruppe.

Politisk leiar

Det er valt ein politisk leiar frå ein kommune til leiar for kvar av dei 5 vassområdeutvala, desse deltek også i arbeidsutvalet (AU).

Kontaktinformasjon:

Vassområde   Kontaktpersonar E-post Telefon
Nordre Normøre  Håkon Slutaas    
Søre Nordmøre  Håkkon Slutaas    
Romsdal Arne Håkon Sandnes    
Nordre Sunnmøre Pernille Eriksdatter Giske pernille.eriksdatter.giske@mrfylke.no  
Søre Sunnmøre Pernille Eriksdatter Giske pernille.eriksdatter.giske@mrfylke.no  

 

 

Publisert: 22. oktober 2014 Sist oppdatert: 14. mars 2018