gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltaksanalyser

Lurar du på kva som skal gjerast for å forbetre vassmiljøet i regionen? Tiltaksanalysen er ei opplisting av tiltak som er planlagd i løpet av planperioden. 

Ein tiltaksanalyse er ei vurdering av kva for tiltak som må gjennomførast for at miljømåla for vassførekomstane i vassområdet skal nås. Tiltaksanalysen tek utgangspunkt i kva som påverkar vassmiljøet, målar effekten av denne, og føretek ei fagleg vurdering av aktuelle tiltak.

Målet med tiltaksanalysen er å komme fram til kostnadseffektive tiltak. Dei lokale tiltaksanalysane frå kvart vassområde er samanfatta i regionalt tiltaksprogram.

Publisert: 23. oktober 2014 Sist oppdatert: 23. oktober 2014