gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltaksprogram

Godt vassmiljø kjem ikkje av seg sjølv. Menneskeleg aktivitet har lagt press på fleire vassførekomstar i regionen. Tiltaksprogrammet oppsummerar tiltaka for å nå god miljøtilstand i vatnet vårt og blei vedtatt i fylkestinget 8.12.2016.

Tiltaksprogrammet beskriv korleis miljømåla fastsett i den regionale vassforvaltningsplanen skal nås innen utgangen av planperioda.

Tiltaksprogrammet er eit vedlegg til forvaltningsplana og er ei samanstilling av tiltaksanalysane. Tiltaksprogrammet omfattar både pågåande og planlagde tiltak, samt forslag til ytterligare tiltak som må til for å oppnå miljømåla.

Publisert: 21. oktober 2014 Sist oppdatert: 21. oktober 2014