gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planperioden 2022-2027

Regional vannforvaltningsplan for Nordland og Jan Mayen vannregion 2022 - 2027 ble godkjent i 2016 og gjelder til slutten av 2021. Fram mot utgangen av 2021 skal planen oppdateres og justeres. Oppdatert plan og tiltaksprogram skal være gjeldende fra 2022 til 2027.

Plandokumentene forsider

Nordland fylkeskommune gjennomfører nå høring av planprogram og hovedutfordringer for vannregionen. Disse plandokumentene ble behandlet i vannregionutvalget den 28.2.2019. Høringen vil skje i perioden 3. april til 30. juni 2019. Plandokumentene vedtas deretter av fylkesrådet høsten 2019.

Høringsinnspill!

For å få et best mulig grunnlag for det videre arbeidet, er det viktig med innspill på høringsdokumentene. Veiledningsskjema for høringsinnpill finner dere her:

Innspillsskjema, planprogram

Innspillsskjema, hovedutfordringer i vannregion Nordland og Jan Mayen

Innspillsskjema, hovedutfordringer i vannområdene

Frist for høringsinnspill er 30. juni 2019.

Innspill sendes til:

Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø, Epost: post@nfk.no

Høringsdokumentene kan du lese her:

Høringsdokument 1: Planprogram for regional vannforvaltningsplan i Nordland og Jan Mayen vannregion 2022-2027

Høringsdokument 2: Hovedutfordringer i Nordland og Jan Mayen vannregion 2022-2017

Som vedlegg til de regionale høringsdokumentene er det også utarbeidet dokumenter som beskriver hovedutfordringer for de 10 vannområdene i vannregionen vår.

Hovedutfordringene for vannområdene kan du lese her:

Vedlegg 1. Lofoten

Vedlegg 2. Vesterålen

Vedlegg 3. Ofoten

Vedlegg 4. Nord-Salten

Vedlegg 5. Skjerstadfjorden

Vedlegg 6. Sør-Salten

Vedlegg 7. Rødøy/Lurøy

Vedlegg 8. Ranfjorden

Vedlegg 9. Vefsnfjorden/Leirfjorden

Vedlegg 10. Bindalsfjorden/Velfjorden

 

 

Publisert: 26. mars 2019 Sist oppdatert: 26. mars 2019